برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مدت عضویت و شرایط امانت

 

مدت اعتبار عضویت اعضای هیات علمی و پرسنل تا زمان بازنشستگی یا انتقال آنها می باشد.

مدت اعتبار عضویت دانشجویان تا پایان دوره تحصیلی می باشد.

تبصره یک: دانشجویان مهمان هر واحد دانشگاه می توانند با ارائه کارت دانشجویی یا برگه انتخاب واحد به

عضویت کتابخانه درآیند، مشروط بر اینکه در پایان مدت مهمانی برگه تسویه حساب از کتابخانه دانشکده و نیز

کتابخانه مرکزی دریافت دارند.

اعضای هیات علمی می توانند به تعداد مورد نیاز برای مدت یک ماه و در صورتیکه کتاب متقاضی نداشته باشد تا پایان همان نیمسال از آن کتاب استفاده کنند، اما در صورت نیاز کتاب توسط عضو هیات علمی دیگر یا دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، عضو هیات علمی موظف است ظرت مدت یک هفته نسبت به عودت آن اقدام نماید.

دانشجویان با شماره دانشجویی تعریف شده در سیستم کتابخانه، بسته به نوع رشته و مقطع می توانند از 5کتاب تا 10 کتاب را به مدت 15 روز امانت بگیرند.

اعضای هیات علمی با کد ملی تعریف شده در سیستم می توانند تا 15 کتاب را امانت بگیرند.

دانشجویان دانشگاه آزاد با ارایه کارت دانشجویی یا کارت ملی می توانند تا سقف 3 کتاب را به مدت 10 روز امانت بگیرند.

کادر بیمارستان ها و مراکز ستادی و دانشگاه هم با ارایه کارت ملی یا شماره پرسنلی خود تا سقف 5 کتاب می توانند امانت بگیرند.

کتابهای به امانت برده شده درصورت نیاز و عدم رزرو آنها تا دوبار قابل تمدید هستند.

تاخیر در برگشت منابع به کتابخانه مشمول اخطار و جریمه و تکرار آن موجب محروم شدن عضو به مدت یک ترم و یا بیشتر در استفاده از منابع کتابخانه می شود.

جریمه تاخیر به ازای 50 روز یک عدد رمان خوب می باشد.

در صورت عدم تسویه حساب جریمه، دانشجو موظف است در هنگام تسویه حساب به ارای هر 200 روز دیرکرد در طول سال تحصیلی یک عدد رمان به کتابخانه اهداء کند.

تنظیمات قالب