برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

شرح وظایف کارکنان 

 1. نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به کتابخانه و همکاری و هماهنگی با سایر بخشهای کتابخانه
 2. پیگیری های مربوط به سفارش کتاب از ابتدای درخواست مراجعان تا مرحله ورود به کتابخانه
 3. تهیه پیش نویس و انجام مکاتبات لازم مربوط به کتابخانه
 4. پیگیری و اقدام لازم در زمینه تهیه کتاب و نشریات و سایر منابع
 5. ارائه گزارش فعالیتهای کتابخانه به معاونت پزوهشی دانشکده
 6. ارائه گزارشهای آماری خواسته شده از کتابخانه مرکزی
 7. مراقبت و نگهداری سیستم های کامپیوتری کتابخانه ونرم افزار های مربوط و پیگیری پشتیبانی سالیانه نرم افزار پارس آذرخش
 8. برنامه ریزی و شرکت در نمایشگاههای کتاب و ارائه لیست جهت خرید
 9. اقدام جهت شرکت کارکنان کتابخانه در دوره های آموزشی از طریق معرفی آنها
 10. اقدام جهت تامین تجهیزات مورد نیاز بخش خدمات فنی کتابخانه
 11. نظارت بر انجام فهرست نویسیتوصیفی،تحلیلی و طبقه بندی و کاربرد صحیح ابزارهای فهرست نویسی
 12. همکاری با کتابخانه دانشکده های پرستاری تابعه از نظر آموزش همکاران و تجهیز کتابخانه
 13. فهرست نویسی و طبقه بندی کتابهای لاتین و تایپ ووارد نمودن در برنامه کتابخانه
 14. نمایه سازی نشریات
 15. همکاری در وجین مجموعه کتابخانه با کارکنان کتابخانه
 16. تهیه آیین نامه های لازم جهت استفاده از منابع و فضای کتابخانه
 17. مشاوره اعضا هیئت علمی و دانشجویان جهت استفاده از کتابخانه دیجیتالی
 18. همکاری با میز امانت در مواقع عدم حضور همکاران
 19. پیگیری و انجام اموری که از طرف مافوق ابلاغ گردیده

 

 1. پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی و ارائه خدمات به آنان
 2. ثبت کلیه منابع کتابخانه ای
 3. آماده سازی کلیه منابع کتابخانه ای اعم از کتاب، مجله و ...
 4. سفارش کتاب
 5. پیگیری های مربوط به سفارش کتاب از ابتدای درخواست مراجعان تا مرحله ورود به کتابخانه
 6. پیگیری های مربوط به سفارش مجلات اعم از تماس با ناشر و ...
 7. تهیه گزارش های لازم از کلیه کارهای کتابخانه بسته به درخواست مقامات مافوق
 8. فهرستنویسی کتاب، مجله، لوح فشرده، مقاله، پایان نامه و ... فارسی و لاتین
 9. ورود اطلاعات منابع کتابخانه ای در نرم افزار کتابخانه
 10. چاپ برچسب و بارکد کتاب ها
 11. چیدمان کتاب ها براساس رده بندی در داخل قفسه ها
 12. عضویت دانشجویان، اساتید و کارکنان در کتابخانه
 13. ورود اطلاعات اعضا در نرم افزار
 14. راهنمایی و آموزش مراجعان برای استفاده از تمامی خدمات کتابخانه ای
 15. گردش کتاب شامل امانت، تمدید، رزرو و بازگشت کتاب به کتاخانه
 16. آموزش نیروی کار دانشجویی جهت همکاری با کتابخانه
 17. بررسی کتاب ها از نظر ظاهری و جداسازی کتاب های نیاز به صحافی
 18. وجین مجموعه در بازه های زمانی مشخص و حذف کتاب های مشمول قانون وجین
 19. رف خوانی مجموعه در زمان مشخص
 20. نظارت بر سالن مطالعه برای ایجاد محیطی آرام برای مطالعه دانشجویان
 21. حفظ و نگهداری کلیه اموال مصرفی و غیرمصرفی تحویل گرفته شده
 22. کارهای اداری مربوط به تهیه وسایل موردنیاز بخش های مختلف کتابخانه و پیگیری کارها
 23. نظارت بر ورود یا خروج هر نوع منبع بر اساس سیاستهای کلی کتابخانه
 24. شرکت در نمایشگاههای کتاب
 25. باز کردن بسته هاى مواد ارسالى و مرتب کردن آنها براى بازبینى
 26. پیگیری و انجام امور ی که از طرف مافوق ابلاغ گردیده
 27. پیگیری های مربوط به نصب، راه اندازی و پشتیبانی نرم افزار پارس آذرخش در کتابخانه
 

 

تنظیمات قالب